Captain Phasma ArtFX Kotobukiya
Captain Phasma ArtFX Kotobukiya

Captain Phasma ArtFX Kotobukiya

Regular price $45.99 Sale

Captain Phasma ArtFX Kotobukiya 1/10 scale pre-painted model kit