Princess Leia (Boushh) 16oz Geeki Tiki

Princess Leia (Boushh) 16oz Geeki Tiki

Regular price $24.99 Sale

*ceramic, NOT plastic